Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "SARCOMA"

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "SARCOMA"

Województwo: mazowieckie,
Adres: Warszawa 03-286
Malborska 14 lok.5
KRS: 0000290920

sarcoma.pl

O naszej fundacji

Celami Stowarzyszenie jest: Wspieranie leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), zgodnego ze światowymi standardami: współpracę z ośrodkami klinicznymi leczącymi chorych na mięsaki. Działalność na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom: udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na mięsaki, pozostającym w trudnej sytuacji finansowej; pozyskiwanie środków na pomoc chorym na mięsaki w zakresie leczenia i rehabilitacji poprzez poszukiwanie sponsorów; organizowanie grup wsparcia i samopomocy. Wspieranie ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin.

Prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowym mającej na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi, w tym mięsakami: organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami, zajmującymi się problematyką nowotworową w tym mięsakami; udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi; upowszechni nie wiedzy o mięsakach i najnowszych sposobach: profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia; inicjowanie akcji, związanych z diagnostyką mięsaków. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą: współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi na rzecz walki z nowotworami; występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji systemu opieki zdrowotnej; współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie adresuje swoją działalność statutową do całego społeczeństwa, w szczególności zaś do wszystkich chorych na mięsaki i ich rodzin. Co warto wiedzieć o mięsakach tkanek miękkich (MTM)? Mięsaki stanowią bardzo heterogenną grupę nowotworów. Ponad 50% mięsaków (MTM) zlokalizowanych jest na kończynach, a około 15% w przestrzeni zaotrzewnowej lub śródotrzewnowej. W większości przypadków, jako jedyny objaw MTM stwierdza się niebolesny guz, a także niekiedy niebolesne zniekształcenie zarysów kończyny w pobliżu stawów utrzymujące się, przez co najmniej 6 tygodni. Mięsaki dzielą się na:

- mięsaki tkanek miękkich,

- mięsaki tkanek miękkich przestrzeni zaotrzewnowej,

- mięsaki kości.

Chorzy na MTM do leczenia onkologicznego zgłaszają się późno, ponieważ obserwowany guz nie daje dolegliwości bólowych i przez to wydaje się być banalnym schorzeniem, a jego obecność nie jest uciążliwa w pracy zawodowej i życiu osobistym. Każdą zmianę, zanim zostanie usunięta, trzeba najpierw odpowiednio zdiagnozować. Pacjent powinien wykonać badanie USG, tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. W przypadku podejrzenia guzu, chory powinien wykonać biopsję. Szacuje się, że na 100 łagodnych zmian 1 może okazać się mięsakiem, a jeśli zmiana położona jest w głębi mięśni, to nawet na 10 łagodnych zmian 1 może być mięsakiem. Pacjent z podejrzeniem tego nowotworu powinien niezwłocznie zostać skierowany do specjalistycznego ośrodka onkologicznego. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe (dalej n.z.) tkanek miękkich w Polsce w latach 1963-2004 wzrosła blisko 3-krotnie, z 214 do 627 (u mężczyzn z 114 do 325, u kobiet z 100 do 302). W 1963 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 214 nowych zachorowań na mięsaki tkanek miękkich, w 1973 r. 344, w 1983 r. 382 zachorowania, w 1993 r. 650 zachorowań, a w 2003 r. 581, co oznacza 2,7-krotny wzrost w ciągu 40 lat (6,8% nowych zachorowań rocznie). Szacuje się, że w 2014 r. w Polsce liczba nowych zachorowań na mięsaki tkanek miękkich wyniesie ponad 1 000 osób. Na co potrzebujemy finansowania:

1. Finansowe wspieranie najbiedniejszych pacjentów chorych na Mięsaki leczących się w Centrum Onkologii w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w zakresie:

a. Finansowaniu kosztów dojazdu na leczenie

b. Dofinansowanie zakupu leków

c. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz ortopedycznego

d. Dofinansowanie opieki paliatywnej Potrzebne środki: roczny koszt wszystkich tych projektów 30 000 zł rocznie.

Nasze cele

Już dziś koniecznie polub nas na Facebooku!
part of: Vantis Holding
© Copyrights 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone przez zaangazowani.org