Fundacja Dom Serce Do Serca

Fundacja Dom Serce Do Serca

Województwo: kujawsko-pomorskie,
Adres: Chełmża 87-140
Wieś : Bogusławki 10
KRS: 0000544130

www.domsercedoserca.org

O naszej fundacji

Przeciwdziałanie bezrobociu i bezdomności oraz wykluczeniu społecznemu. Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym i bezdomnym. Przeciwdziałanie patologiom. Ochrona praw człowieka. Działalność na rzecz niepełnosprawnych. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób. Działalność charytatywna. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Promocja Rzeczypospolitej za granicą.

Nasze cele

Już dziś koniecznie polub nas na Facebooku!
part of: Vantis Holding
© Copyrights 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone przez zaangazowani.org